Festsange

Festsange

Ligesom taler : Start ikke med sange før du har talt med Toastmaster eller Køkkenet

Det er almindeligt at mange medbringer en lejlighedssang når der er fest. Det gælder ikke bare til de store familiefester som dåb, konfirmation, bryllup (+ kobber/sølv og guld) og de runde fødselsdage. Også til firmafester, julefrokoster og lignende sammenkomster, dukker der ofte en sang op. Og den er som regel tilpasset selskabets forventede (alkohol)niveau.

Det sjoveste er naturligvis hvis man selv har skrevet sangen, men ellers kan man hente hjælp hos mange sangskrivere, som forståer at lave en sangtekst ud af få stikord.
Hvis man køber en færdig sang, er det som at give penge til en fødselsdag. Dog kan der være nogle der sparer op til noget stort, og så er penge jo en udmærket ting. Men der en nok ikke mange der har udtrykt et ønske om en upersonlig festsang!

Før sangen skrives vælges ofte en sang for at få versefødderne til at passe. Af de mest anvendte kan nævnes: Den evigglade Kobbersmed - Nu går våren gennem Nyhavn - Bamses Fødselsdag - Katinka - Jeg en gård mig bygge vil - I en kælder sort som kul - Hvem sidder der bag skærmen - Hjemmebrænderiet. Gamle travere; men så kan de fleste umidelbart synge med og ingen musiker har problemer med at spille og synge for.

Festsange afleveres til personalet eller i køkkenet så de kan indpasse sangpauserne. Det er naturligvis af betydning mht. serveringen hvornår der hensigtsmæssigt kan afsættes 5 - 10 minutter til sang, for ikke at maden skal varmes op igen.

Ud over de sange gæsterne kan have med, er der ofte både en velkomstsang og en velbekommesang ved hver kuvert, som arrangørerne står for.

Den danske festtradition har sit særkende med diverse festsange (lejlighedssange) der mere eller mindre fantasifuldt i indhold og indpakning (sangskjuler) bliver sunget, så nogenlunde jævnt fordelt under hele middagen.
Niveauet af indholdets saft og kraft er naturligvis både afstemt af festens art samt de implicerede hovedpersoners gemyt.
Meget man ellers ikke ville sige kan tillades i en sang - ikke mindst hvis ordet er 'nødvendigt' for at versefødderne samt rimet kan holde!

 

Website © Uptime