Handels- og leveringsbetingelser

– betingelser, når du handler med Alletiders Partyservice

 • Varerne leveres og afhentes inden for en aftalt tidsramme på den aftalte dato
 • Varerne leveres altid i rengjort stand - klar til direkte brug.
 • Varerne leveres med lastbil. Kontakt os venligst ved specielle tilkørselsforhold.

1. Anvendelse

Nedenstående almindelige lejebetingelser finder anvendelse på al leje af materiel fra udlejer, med mindre andet er specielt skriftligt aftalt med udlejer.

2. Lejeperiode

Hvis ikke andet er aftalt, gælder nævnte priser for en dag eller weekend, samt mulighed for afhentning/levering dagen før og efter.

3. Betalingsbetingelser

 • Faktura beløb kan overføres til Jyske Bank 5054 1153982. Husk navn & faktura-nummer.
 • Ved for sen betaling påføres renter samt rykkergebyr.
 • Ved ordrer over kr. 4.000,- betales et depositum af 50% (senest 8 dage efter ordredato).
 • Når vi har modtaget depositumbeløbet sender vi en kvittering.
 • Eventuel rabat bortfalder ved overskridelse af betalingsfristen. 

Afbestilling

 • Ved afbestilling indtil 3 uger før brugsdato refunderes 50% af depositumbeløbet.
 • Ved afbestilling senere end 21 dage før levering refunderes depositumbeløbet ikke.

4. Ændringer

Eventuelt mindre ændringer af lejeaftale skal ske senest 3 dage før aftalt afhentning/levering.

5. Levering

Varerne leveres og afhentes inden for en aftalt tidsramme af 2 timer på den aftalte dato. Vi leverer varerne til døren men hjælper gerne ind med tingene såfremt det er i stueniveau, dog er det for kundens egen risiko

I tilfælde af strejke, lock-out eller anden arbejdsstandsning, krig, brand, statslige indgreb eller anden force majeure, som forhindre, eller i væsentlig grad vanskeliggør levering af materiellet, udsættes levering uden ansvar for udlejer sålænge den pågældende tilstand varer ved.

6. Forsinkelser

Forsinkes eller forhindres levering på grund af netop nævnte forhold (pkt. 5) er lejer berettiget til at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen er væsentlig for lejer.

7. Vare fra tredje part

Alletiders Party Service frafalder ethvert ansvar for levering af varer og/eller tjenester fra tredje part fx. samarbejdspartnere.

8. Udlejningsbetingelser for telte fra Alletiders Party Service

Lejer kan ikke forvente at få det lejede opstillet når der er orkan, storm eller andet vejrlig samt force majeure, der forhindrer at materiellet opstilles uden at tage skade.

9. Ansvar opstilling

Der skal altid være en ansvarlig person tilstede ved opstillingen, for at sikre korrekt placering.
Det samme gælder ved nedtagning, for konstatering af evt. skader.

10. Ansvarligt brug

Opklæbning og henstilling af genstande mod teltdugen må ikke finde sted.
Der må ikke grilles eller bruges åben ild i, eller i umiddelbar nærhed af de lejede telte.

11 Ansvar

Så længe det lejede befinder sig hos lejeren, er denne ansvarlig for enhver skade der påføres det lejede - ligesom kunden bærer risikoen ved det lejedes bortkomst eller hændelig undergang.

Kan reparationer udføres, sker dette ved udlejerens foranstaltning og for kundens regning.
Ved bortkomst og irreparable skader erstattes til fuld nyværdi.
Udlejeren er ikke ansvarlig for personskader eller skade forvoldt af det lejede materiel og udstyr.
Lejer rådes derfor til at tegne vores stormskade forsikring ved leje af telt.

12. Reklamationer

Hvis lejer ikke inden 12 timer efter modtagelsen eller inden brug af det lejede materiel, rapporterer til udlejer om fejl eller mangler betragtes materiellet som modtaget i fejlfri stand. Hvorved lejer har ansvaret som nævnt i pkt. 11.

Senere reklamationer modtages ikke.

13. Særligt

Alle lejede effekter returneres i rengjort stand hvis ikke andet er aftalt. Ved afhentning/tilbagelevering skal det lejede service være pakket i samme emballage som det blev leveret i. Borde, stole, service samt emballage til øvrigt materiel må ikke udsættes for fugt eller regn.

14. Prisændringer

Alletiders Party Service forbeholder sig retten til prisændringer.

15. Slutrengøring

 • Borde & stole tørres af med en fugtig klud.
 • Stolebetræk renses med lunkent vand (stearin klarer vi)
 • Rødvinspletter på duge eller tøj overhældes straks med HVIDVIN (neutraliserer rødvinen)
 • Teltgulve skal være fejet før afhentning. Evt. vask med sæbevand.
 • Brugte duge, viskestykker, håndklæder og sengelinned tilbageleveres tørre, i udleveret vasketøjssæk.

16. Selvafhentning af varer

Afhentningstidspunkt aftales ved bestilling af varerne, dog bedst mellem 10.00 & 16.00.
Vælger I selv at afhente varerne bedes I venligst medbringe Kontanter/visa/dankort til afregning.

Ved mindre leveringer kan man få udleveret en nøgle til vores indleveringskasse således at man kan aflevere de lejede varer når man har tid & lyst. (Også uden for alm. åbningstider)

Bor man i yderdistrikter og vil spare nogle kørselspenge, kan man leje en af vores lukkede trailere.

Website © Uptime