Talerække

– talerækken er ligesom sange...

Start ikke med taler, før du har talt med Toastmaster eller Køkkenet

Den traditionelle talerække ved et bryllup

  1. Taler er værten. I "gamle dage" var det oftest brudens far, men i dag er brud og gom som regel selv værter. Der bydes velkommen, og toastmasteren præsenteres, hvis man har sådan en.
  2. Taler er brudens far. Hvis han ikke er til stede, er det i stedet brudens mor eller en anden nærtstående slægtning
  3. Taler er brudgommen
  4. Taler er forloveren
  5. Taler er brudgommens far
  6. Taler kan være bruden

Herefter er ordet frit - normalt vælges talerækkefølgen efter, hvor tæt tilknytning taleren har til brudeparret. En tommelfingerregel siger "familien først", dernæst venner og bekendte. Ofte vil nogle af talerne være erstattet af sange eller andre indslag, og så gælder de samme "regler".

Den traditionelle talerække ved konfirmation

Konfirmanden eller en af forældrene byder velkommen og holder den første tale, og dernæst en fadder, hvis én af dem er til stede. Herefter kan enhver melde sig med en tale. Konfirmanden kan selv holde en tale til sidst og sige tak til sine forældre eller kan måske gøre det med en sang.

Den traditionelle talerække ved barnedåb

Det er normalt, at barnets fader eller moder holder en takketale for fadderne, og at fadderne efterfølgende takker for tilliden.

HUSK altid...

Til sidst holdes tak-for-mad-talen af værtindens bordherre, og værtinden siger velbekomme.

Website © Uptime